Liczba zawodników : 30
Liczba opłaconych zawodników: 10
Opłata