Liczba zawodników : 248
Liczba opłaconych zawodników: 165
Opłata