Zawody obsługuje firma Datasport

4. Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego
Błonie - Borzęcin Duży, 24 sierpnia 2014 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2022-08-14 12:29:33
Ilość wszystkich zapisanych:947
W tym:
Ilość mężczyzn: 745
Ilość kobiet:202
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:681
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 544
Ilość kobiet opłaconych:137
Pokaż więcej...
Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:0
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych:0