Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

4. Półmarton Ślężański
Sobótka, 26 marca 2011 r.