Wschód słońca: 07:37:58
Zachód słońca: 16:09:13
Zenit: 11:53:36
Początek dnia: 06:59:45
Koniec dnia: 16:47:26
Długość dnia: 09:47:41
Długość nocy: 14:12:19

Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

XXX Bieg Chomiczówki
Warszawa, 20 stycznia 2013 r.