Wschód słońca: 07:27:46
Zachód słońca: 17:24:51
Zenit: 12:26:19
Początek dnia: 06:52:48
Koniec dnia: 17:59:49
Długość dnia: 11:07:01
Długość nocy: 12:52:59

Zawody obsługuje firma Datasport

II Brzeski Bieg Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych im. Stanisława Chudyby
Brzesko, 26 października 2013 r.