Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

II Brzeski Bieg Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych im. Stanisława Chudyby
Brzesko, 26 października 2013 r.