Zawody obsługuje firma Datasport

DZIKA TRZYNASTKA
Boguszów-Gorce, 22 października 2016 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2022-08-14 12:12:35
Ilość wszystkich zapisanych:132
W tym:
Ilość mężczyzn: 103
Ilość kobiet:29
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:71
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 59
Ilość kobiet opłaconych:12
Pokaż więcej...
Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:0
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych:0


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 102 (144%)

Dodatkowy wybór:
- 18
Pokaż wszystkie miasta...
Kraje
Countries
POL71