Wschód słońca: 05:41:35
Zachód słońca: 19:47:46
Zenit: 12:44:41
Początek dnia: 05:05:11
Koniec dnia: 20:24:10
Długość dnia: 15:18:59
Długość nocy: 08:41:01

Zawody obsługuje firma Datasport

4. Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego
Błonie - Borzęcin Duży, 24 sierpnia 2014 r.